Վարուժան Ավետիսյանի արտերկրում բուժում ստանալու երաշխավորությանը միացել են ճանաչված գործիչներ

Հրապարակումներ Oct 19, 2021

Վարուժան Ավետիսյանի արտերկրում բուժում ստանալու երաշխավորությանը միացել են՝

Երան Գույումճեանը
«Ազատ Խոսք» թերթի արտոնատեր եւ խմբագիր, գրող, հրապարակախոս, Նիկոսիա,Կիպրոս

Վալերի Աշխեն Կործունեանը
Գործարար և «Փարիզյան սուրճ»-ի հիմնադիր, Փարիզ, Ֆրանսիա

Հայկ Ադամյանը
Լուսանկարիչ, ԱՄՆ

Հիլտա Չոպոեանը
Հասարակական գործիչ, Փարիզ, Ֆրանսիա

Վարուժան Ավետիսյանի՝ արտերկրում բուժում ստանալու համար երաշխավորագիր
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ Վերաքննիչ դատարանին թիվ ԵԷԴ/0091/01/17 քրեական գործով նախագահող դատավոր Տիգրան Սահակյանին Հարգելի դատարան Հայաստանի Հանրապետության հասարակական, մշակութային, հանրային կյանքիներքոստորոգրյալ գործիչներիս հայտնի է, որ թիվ ԵԷԴ/0091/01/17 քրեական գործովՎարուժան Պարսամի Ավետիսյան…

Բաժիններ