Պետք է պատրաստվենք ամենավատ սցենարին. եթե պահը թելադրի, կզնիվենք ու հրապարակից կգնանք ռազմաճակատ

Բաժիններ