Ոչ մի րոպե չպետք է թուլանանք. մենք սկսեցինք և մենք չենք կանգնելու, մինչև չհաղթենք միասին

Բաժիններ