Ենթադրենք կազմեցիք ժամանակավոր կառավարություն, որո՞նք են լինելու ձեր առաջնային քայլերը

Բաժիններ