Այս ճանաչումը Հայաստանի համար ունենալու է ռազմաքաղաքական հետևանքներ

Բաժիններ